Δραστηριότητες Προγραμματισμού από το Code.org και το Run Marco.

Δείτε την παρακάτω σειρά μαθημάτων και δραστηριοτήτων προγραμματισμού από την σελίδα του Code.org.

Μάθημα1

Το Μάθημα 1 σχεδιάστηκε για να επιτρέψει σε νεαρούς αναγνώστες να δημιουργήσουν προγράμματα για τον υπολογιστή τα οποία τους βοηθούν να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους, να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και να επιμείνουν σε δύσκολες εργασίες. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές δημιουργούν το απόλυτα δικό τους παιχνίδι ή σενάριο το οποίο μπορούν να μοιραστούν. Συνιστάται για παιδιά Νηπιαγωγείου.

https://studio.code.org/s/course1

Μάθημα 2

Το Μάθημα 2 σχεδιάστηκε για μαθητές που μπορούν να διαβάσουν και χωρίς προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού. Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα δημιουργήσουν προγράμματα για επίλυση προβλημάτων και να αναπτύξουν διαδραστικά παιχνίδια ή σενάρια που μπορούν να μοιράσουν. Συνίσταται για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

https://studio.code.org/s/course2

Μάθημα 3

Έτοιμος για το επόμενο επίπεδο; Οι μαθητές θα εμβαθύνουν σε θέματα προγραμματισμού που εισήχθησαν σε προηγούμενα μαθήματα και να βρουν ευέλικτες λύσεις σε πιο σύνθετα προβλήματα. Με το τέλος αυτού του Μαθήματος οι μαθητές δημιουργούν διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια που μπορούν να μοιραστούν με οποιονδήποτε. Συνιστάται για τάξεις Δ’ Δημοτικού έως Ε’ Δημοτικού.

https://studio.code.org/s/course3

Μάθημα 4

Το Μάθημα 4 έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές που έχουν πάρει τα μαθήματα 2 και 3. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αντιμετωπίσουν παζλ με αυξημένη πολυπλοκότητα δεδομένου ότι μαθαίνουν πώς να συνδυάσουν πολλές έννοιες κατά την επίλυση κάθε πρόκλησης. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα δημιουργήσουν προγράμματα που επιτρέπουν να δείχνουν πολλές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων βρόχων “για” και λειτουργίες με παραμέτρους. Συνιστάται για Τάξεις Δ’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου.

https://studio.code.org/s/course4

Run Marco: Άλλη μια πολύ καλή σελίδα με δραστηριότητες προγραμματισμού για μικρά παιδιά.

https://runmarco.allcancode.com/ – Η σελίδα του Run Marco

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...