Το Υλικό του υπολογιστή – Ερωτηματολόγιο

Δείτε μια σειρά από δραστηριότητες για το Υλικό και το Λογισμικό του Υπολογιστή με συνδέσμους από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο .

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες – Αίσωποςhttp://aesop.iep.edu.gr/node/11543/2821
Βίντεο για το Υλικό του Υπολογιστή – Φωτόδεντροhttp://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-187
Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – Αίσωποςhttp://aesop.iep.edu.gr/node/21427
Εικονόλεξο – Το Υλικό του Υπολογιστή – Φωτόδεντροhttp://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3443
Σταυρόλεξο – Το υλικό του Υπολογιστή – Φωτόδεντροhttp://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3437
Το Υλικό του Υπολογιστή – Αίσωποςhttp://aesop.iep.edu.gr/node/17948
Τα μέρη του Υπολογιστή – Αίσωποςhttp://aesop.iep.edu.gr/node/16119
Σταυρόλεξο – Το Λογισμικό του Υπολογιστή – Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3436
Η Ιστορική Εξέλιξη των υπολογιστών – Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4678

Μετά από την μελέτη του παραπάνω υλικού, μπορείτε να απαντήσετε και το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...