Ερωτηματολόγιο για τα Πολυμέσα

Δύο ερωτηματολόγια και διάφοροι σύνδεσμοι για τα Πολυμέσα και τις Πολυμεσικές εφαρμογές.

Διαδραστικό σταυρόλεξο που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους πολυμέσων.http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3435
Πολυμέσα. Εικόνα – Βίντεο – Κινούμενο σχέδιο – Ήχος – Αίσωποςhttp://aesop.iep.edu.gr/node/17247

Ερωτηματολόγιο 1

Ερωτηματολόγιο 2

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...