Συντάκτης: admin

Δραστηριότητες Προγραμματισμού από το Code.org και το Run Marco.

Δείτε την παρακάτω σειρά μαθημάτων και δραστηριοτήτων προγραμματισμού από την σελίδα του Code.org.

Bebras – Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης

Ο διαγωνισμός Bebras (προφέρεται “Μπέμπρας” και σημαίνει “Κάστορας” στα Λιθουανικά) ξεκίνησε το 2003 ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene του University of Vilnius της Λιθουανίας και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006. Η αρχική...