Δραστηριότητες Προγραμματισμού από το Code.org και το Run Marco.

Δείτε την παρακάτω σειρά μαθημάτων και δραστηριοτήτων προγραμματισμού από την σελίδα του Code.org.

Bebras – Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης

Ο διαγωνισμός Bebras (προφέρεται “Μπέμπρας” και σημαίνει “Κάστορας” στα Λιθουανικά) ξεκίνησε το 2003 ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene του University of Vilnius της Λιθουανίας και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006. Η αρχική...

Ερωτηματολόγιο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (1)

Δείτε πρώτα τους συνδέσμους για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο που ακολουθούν και έπειτα απαντήστε στο Ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.